GHẾ LƯỚI XOAY CŨ GLX04

Các bộ ghế văn phòng, nội thất văn phòng cũ tại chợ đồ cũ Hải Phòng được thu mua số lượng lớn từ các doanh nghiệp khi họ làm ăn phát đạt. Nó vừa thể hiện sự may mắn cho chủ nhân mới vừa khẳng định chất lượng của bộ ghế.