Cung cấp mua bán, thanh lý mọi loại đồ cũ tại Hải Phòng

Chợ đồ cũ Hải Phòng

Địa chỉ: Số 437 chợ Hàng Mới, Hải Phòng

090 443 68 83

saophuongdong.ea@gmail.com

Website: https://chodocuhaiphong.com/

    Đăng ký mua hàng