THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Chợ đồ cũ Hải Phòng

  • Số 555 Đồng Xá, Hải An, Hải Phòng
  • Số 989 Thiên Lôi, Hải Phòng
  • Số 437 chợ Hàng Mới, Hải Phòng
  • 090 443 68 83
  • chodocuhaiphong555@gmail.com